Reizigersadvisering

Voor het aanvragen van een reisadvies vult u bijgaand formulier in waarbij het voor ons van belang is te weten hoe lang u ergens verblijft en onder welke omstandigheden. Ook willen we graag weten of u reeds eerder vaccinaties hebt ontvangen en wanneer en welke dat waren.

Reizigersadvisering wordt niet door iedere zorgverzekeraar vergoedt. Vraag eventueel bij uw verzekering na of de kosten in uw geval wel gedekt zijn. Of kijk op www.vergoedingscalculatorhuisarts.nl

Na inleveren van het formulier neemt de doktersassistente binnen 5 werkdagen contact met u op.

De kosten bedragen per persoon €56,80. Voor meereizende kinderen brengen wij de helft in rekening. Dit is inclusief het inenten, uitgifte cq bijschrijven van het vaccinatieboekje, exclusief de kosten van de apotheek.

Download het Formulier. Omdat dit formulier ondertekend moet worden, ontvangen wij het formulier graag op de praktijk.

 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering geeft de landelijke richtlijnen uit voor vaccinaties en preventie van malaria bij reizigers. Op deze site vindt u algemene informatie die bedoeld is voor reizigers. Kijkt u voor meer informatie op: http://lcr.nl