Kwaliteitspraktijk

 NHG

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Dorp hebben het afgelopen jaar opnieuw veel energie gestoken in een verbeterproces van de praktijk wat geleid heeft tot een officieel kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken.

Samenwerken in ons centrum vraagt om nauwkeurige onderlinge afstemming van werkwijze, beheer van materialen, dataverwerking en patiëntenservice. Vanzelfsprekend wilden we ook de medische zorg die wij leveren kritisch laten beoordelen door een daarvoor aangewezen kwaliteitsbureau van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De mening van patiënten werd daarbij zwaar meegewogen.

Op basis van een grondige beoordeling zijn verbeterpunten aangegeven die door ons centrum aangepakt zijn.

In 2013 en opnieuw in 2014, 2015 en 2016 werd een eindbeoordeling gegeven na dit verbeterproces en daarbij werd formeel vastgesteld dat Medisch Centrum Dorp en personeel aan alle hoge eisen kon voldoen en daarmee een NHG-kwaliteitskeurmerk heeft verworven. Wij zijn daar bijzonder trots op en zullen onszelf inzetten om dit keurmerk te blijven behouden.

Voor patiënten betekent het dat in Medisch Centrum Dorp kwaliteit en veiligheid en patiëntenservice gegarandeerd zijn en dat onze werkwijze voldoet aan de hoogste normen op dit gebied.

De huisartsen van Medisch Centrum Dorp