Aanscherping omgang met verwijzingen

Beleid verwijzen niet spoedeisende zorg

logo-st-antonius-ziekenhuis

Sinds 1 januari 2012 zijn ziekenhuizen verplicht bij declaraties van medisch-specialistische zorg de verwijzer te vermelden op de factuur. Zonder verwijzer mag de zorgverzekeraar niet-spoedeisende medisch specialistische zorg niet ten laste brengen van de Zorgverzekeringswet. Daarom heeft het St. Antonius Ziekenhuis de procedure aangescherpt: 

  • Patiënten die zonder geldige verwijzing op de poli komen voor niet-spoedeisende medisch-specialistische zorg worden niet in behandeling genomen. Patiënten kunnen nu dus niet meer achteraf een verwijzing bij de huisarts te halen. Hiermee respecteren wij de poortwachtersfunctie van de huisarts en handelen wij volgens de vigerende wet- en regelgeving. 
  • Is een patiënt wel verwezen maar kan hij geen verwijzing overleggen, dan neemt de polimedewerker telefonisch contact op met de huisarts. Wanneer de huisarts niet bereikbaar is wordt de patiënt, alvorens de behandeling start, verzocht een verklaring te ondertekenen. Met deze verklaring geeft de patiënt aan dat hij in het bezit is van een verwijzing maar deze heeft vergeten mee te nemen en dat hij de verwijzing binnen zeven werkdagen naar het ziekenhuis stuurt. Blijkt de patiënt geen verwijzing te kunnen overleggen, dan wordt de factuur naar de patiënt gestuurd.
  • In die gevallen dat een patiënt geen verwijzing heeft en toch aandringt op een behandeling, wordt de patiënt verzocht een verklaring te ondertekenen dat hij bekend is met het feit dat de behandeling niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar en dat hij de factuur thuis krijgt toegestuurd. Als de patiënt geen verklaring wil ondertekenen, wordt de patiënt niet in behandeling genomen.

Bovenstaande werkwijze is afgestemd met het Medisch Coördinatie Centrum.

Voorschot

Een patiënt zonder verwijzing dient bij het eerste bezoekvoorafgaand aan de behandeling een voorschot van € 300,- te betalen.

Onbeperkt geldig

Een verwijzing van een huisarts is volgens de Zorgverzekeringswet onbeperkt geldig voor een patiënt met dezelfde zorgvraag, tenzij anders op de verwijzing staat vermeld. Dit betekent dat een patiënt met eenzelfde zorgvraag niet jaarlijks een nieuwe verwijzing hoeft te overhandigen. Als de medisch specialist in het dossier van de patiënt heeft aangegeven dat een patiënt is uitbehandeld en de patiënt komt met dezelfde zorgvraag terug bij de specialist, dan dient de patiënt opnieuw een geldige verwijzing te overleggen.

Vragen

Heeft u vragen over deze procedure? Dan kunt u deze stellen via huisarts@antoniusziekenhuis.nl

Patiënten kunnen met vragen rondom de noodzaak van een verwijzing terecht bij hun zorgverzekeraar.

 

Bron: Onder artsen digitaal, Een uitgave van het St. Antonius Ziekenhuis (27-02-2014)